INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: nekrológ

Šľachetný

Šľachetný

Za prof. Štefanom Šlachtom. 6. december 1939 – 26. máj 2016 Každodenná či iba príležitostná práca založená na tvorivosti, na inom, odlišnom videní sveta, vecí, prírody, ľudí – a to iné nemusí byť trvalé, postačí i chvíľkové, ale dáva možnosti odkloniť sa od známeho, zaužívaného, požadovaného – je pre jej vykonávateľa požehnaním i prekliatím zároveň.…

Odišiel František Košťál

V pondelok, 19. mája, sa v bratislavskom krematóriu rozlúčila s Františkom Košťálom športová verejnosť a predovšetkým bývalí hráči OLD BOYS Petržalka, FC Petržalka 1898 a FC Petržalka akadémia. Nestor petržalského futbalu F. Košťál zomrel 13. mája vo veku 82 rokov. Správca sympatického ihriska a štadióna populárneho petržalského futbalového klubu Kovosmalt, SKS, ZŤS a FC Artmedia Petržalka bol súčasťou slávnej éry petržalského futbalu a do poslednej chvíle bol prítomný na štadióne, na ktorom sa v minulosti oslavovali dva tituly majstra Slovenska.…
Za kolegom a priateľom …

Za kolegom a priateľom …

V našom živote sa vyskytnú udalosti, na ktoré nie sme nikdy dostatočne pripravení, neočakávame ich, často si ich ani nepripúšťame. Napriek tomu sú tu … Takou udalosťou je aj náhly odchod dlhoročného kolegu, manžela, otca a priateľa Ing. Dušana Vávru. Stretávanie s ním sa stalo prirodzenou a dlhoročnou neoddeliteľnou súčasťou života aj pre mňa, mojich kolegov z petržalskej samosprávy, ale aj pre širokú verejnosť, s ktorou rád prichádzal do kontaktu pri plnení si svojich povinností či už pri výkone funkcie vicestarostu, poslanca a neskôr zamestnanca mestskej časti Bratislava-Petržalka.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201