INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: návrhy

Navrhnite osobnosť Petržalky 2018

Navrhnite osobnosť Petržalky 2018

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998.…
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v roku 2018 organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší pedagogickí a odborní zamestnanci základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti.…
Navrhnite Osobnosť Petržalky 2017

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2017

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude prebiehať od mája a jeho súčasťou budú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Osobnosti Petržalky 2016 Možno si myslíte, že toto ocenenie môže získať len niekto, kto spravil niečo veľké, výnimočné, o kom sa vie aj široko-ďaleko za hranicami našej mestskej časti.…
Návrhy na ceny Samuela Zocha až do 30. septembra

Návrhy na ceny Samuela Zocha až do 30. septembra

Termín pre podávanie návrhov na laureátov Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja sa predlžuje. Obyvatelia kraja tak môžu svoje návrhy posielať až do 30. septembra. Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia Samuela Zocha, Čestného občianstva a Pamätného listu predsedu BSK. Je to forma akou vyjadruje nielen vďaku, ale najmä úctu voči ľuďom, ktorí pre rozvoj kraja urobili všetko, čo bolo v ich silách.…
Navrhnite osobnosť Petržalky 2016

Navrhnite osobnosť Petržalky 2016

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia päťtýždňového petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý sa bude aj tento rok konať v mesiacoch máj až jún. Súčasťou festivalu sú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia určené pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov.…
Navrhnite Osobnosť Petržalky

Navrhnite Osobnosť Petržalky

Tenista Martin Kližan, velikán slovenského hereckého umenia Ladislav Chudík, dirigentka Bratislavského chlapčenského zboru Magdaléna Rovňáková, či olympijskí víťazi bratia Hochschornerovci, alebo básnik a textár Kamil Peteraj. Alebo ikona Radošinského naivného divadla Stano Štepka . Všetkých spája jedno, sú osobnosťami Petržalky a práve teraz dáva mestská časť širokej verejnosti možnosť navrhovať osobnosti Petržalky pre rok 2015.…
Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Učiteľ, na ktorého sa nezabúda

Mestská časť Bratislava-Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v tomto roku organizovať slávnostné stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti budú ocenení najúspešnejší učitelia a vychovávatelia našich škôl. Súčasťou tejto slávnosti bude aj ocenenie tých pedagógov, ktorí sa nezmazateľne zapísali do sŕdc a myslí svojich detí a žiakov, ich zákonných zástupcov ale možno aj svojich kolegov.…
O električke do Petržalky rozhodnú aj občania

O električke do Petržalky rozhodnú aj občania

V kongresovej sále Technopolu sa 19. mája stretla asi stovka Petržalčanov, aby si vypočula (a uvidela) zámer súťažných návrhov na riešenie centrálnej petržalskej osi, ktorou by mala viesť električková trať. Verejnú prezentáciu zorganizoval magistrát, ktorý vypísal aj verejnú ideovú urbanistickú súťaž na riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky súvisiacu s budovaním električkovej trate.…
Navrhnite Osobnosť Petržalky 2014

Navrhnite Osobnosť Petržalky 2014

Neziskové združenia, organizácie, verejné či vzdelávacie inštitúcie, občianske spolky, ale aj obyvatelia Petržalky môžu do 30. apríla predkladať návrhy na osobnosti, ktoré si zaslúžia osobitné spoločenské ocenenie za ich výnimočnú prácu, celoživotný prínos či významný ľudský čin. Návrh musí obsahovať: meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje (telefonický, mailový), navrhovanú osobnosť, adresu, telefonický a mailový kontakt a krátku charakteristiku navrhovanej osobnosti – v čom vidí navrhovateľ jej osobitný prínos pre rozvoj každodenného života v Petržalke, alebo čím výnimočným sa pričinila o rozvoj mestskej časti.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201