INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: návrh magistrátu

Rokovali o koncepte celomestskej parkovacej politiky

Rokovali o koncepte celomestskej parkovacej politiky

Petržalskí poslanci s pripomienkami odobrili návrh hlavného mesta na zavedenie rezidenčného parkovania. Poslanci súhlasia s návrhom Všeobecne záväzného nariadenie mesta a zmeny Štatútu hlavného mesta, ktoré umožnia zaviesť celomestské spoplatnenie parkovania. Zároveň schválili súbor pripomienok k návrhu, o ktorých bude ešte mestská časť s hlavným mestom rokovať. …

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201