INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: námestie

V Ovsišti je hotovo!

V Ovsišti je hotovo!

Námestie, ktorého pôdorys zdobí vychádzajúce slnko, sa po sadových úpravách ukázalo v celej svojej kráse. Po úspešnom kontrolnom dni za účasti starostu Petržalky Vladimíra Bajana si ho už môžu naplno užiť aj Petržalčania. Štvorcové platne s hladkým povrchom, ktoré nahradili pôvodný chodník, ocenili najmä mamičky s kočíkmi.…
KONIEC hlasovania o námestí

KONIEC hlasovania o námestí

Samospráva uzavrela anketu, v ktorej obyvatelia mohli hlasovať za názov námestia v minulosti známom ako Námestie májového povstania českého ľudu. Tá sa uskutočnila na webovej stránke mestskej časti, na facebooku Viem byť Petržalčan ako aj v Petržalských novinách. Petržalčania vyberali z troch návrhov Námestie mládeže, Námestie republiky a Námestie svornosti, ktoré stanovili poslanci, tvoriaci názvoslovnú komisiu mestskej časti.…
Petržalčania vyberajú názov námestia

Petržalčania vyberajú názov námestia

V najväčšej bratislavskej mestskej časti je námestie, ktoré oficiálne nenesie žiadny názov. Hovoríme o verejnom priestranstve popri Chorvátskom ramene, v blízkosti skate parku, ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova, o námestí Skate, na ktorom sa tiež koncom minulého roku konali petržalské vianočné trhy.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201