INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tag Archives: nájom

Parkovisko na Macharovej samospráva rieši

Parkovisko na Macharovej samospráva rieši

Pri kontrole plochy na Macharovej ulici dňa 16. apríla 2014 zistila samospráva, že pozemok, ktorého prenájom bol ukončený dohodou oboch zmluvných strán k 31. marcu 2014, ešte stále nie je vyprataný. Situáciu mestská časť obratom riešila zaslaním výzvy spoločnosti Car Towing na okamžité vypratanie pozemku.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201