INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: Múzeum školstva a pedagogiky

Múzejníci ďakujú

Múzejníci ďakujú

Múzeum školstva a pedagogiky, od roku 1970 okrem iných múzejných činností, zhromažďuje vo svojich fondoch historické predmety školskej povahy. V deväťdesiatych rokoch sa v múzejníctve rozšírila forma nadobúdania zbierkových predmetov od súkromných darcov. Jednotlivé fondy sa tak aj v múzeu formujú nielen aktívnou zbierkotvornou činnosťou kurátorov v teréne – najmä na školách po celom Slovensku, ale i vďaka ľuďom, ktorí sú ochotní darovať predmety zo svojich školských čias.…
Rozprávky v starom aj novom šate

Rozprávky v starom aj novom šate

Múzeum školstva a pedagogiky sídliace v Petržalke a Miestna knižnica Petržalka pripravili vzdelávací program, v ktorom spoznáte rozprávky v starom a novom šate. Od januára na deti materských škôl a žiakov I. stupňa ZŠ čaká hravé čítanie a premietanie v múzeu a knižnici.…
Noci múzeí a galérií

Noci múzeí a galérií

V sobotu, 17. mája, sa uskutoční už 10. ročník celoslovenského podujatia Noc múzeí a galérií. Každoročne sa jeden deň venuje práve múzeám a galériám. Preto si toto podujatie každým rokom získava čoraz viac nadšencov, medzi múzeami a galériami sa stalo dňom, keď sa ich pracovníci snažia netradičnými formami priblížiť návštevníkom, prečo majú tieto kultúrne inštitúcie na Slovensku taký význam.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201