INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: multifunkčné ihrisko

Športový park Jama začali obstarávať

Športový park Jama začali obstarávať

Športový park Jama, ktorý bude v areáli bývalého ihriska medzi ulicami Šášovská-Vígľašská-Vyšehradská začali verejne obstarávať. Park budú tvoriť hracie prvky, bránky na floorball, lezecký kopec, sieťový a lanový herný prvok i lavičky. „Bližšie informácie o časovom harmonograme, podpise zmluvy a stavebných prácach budeme vedieť uviesť po ukončení verejného obstarávania,“ uvádza mestská časť Petržalka v interpelácii miestnu poslankyňu Lýdiu Ovečkovú.…
Spolupráca pre pohyb

Spolupráca pre pohyb

Ihrisko v areáli Základnej školy Nobelovo námestie je ďalším príkladom dobrej spolupráce silnej celoslovenskej spoločnosti a samosprávou. Multifunkčné ihrisko s umelým trávnatým povrchom, na ktorom si žiaci budú môcť zahrať futbal, hokejbal, volejbal aj hádzanú, vybudovala Nadácia Slovenskej sporiteľne. Mimo vyučovacích hodín bude ihrisko k dispozícii obyvateľom z blízkeho okolia.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201