INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: MÚ Petržalka

Výzva na predkladanie projektov

Výzva na predkladanie projektov

Program „Naučiť lepšie, odmeniť viac“ schválili poslanci na marcovom zasadnutí. Cieľom programu je finančne motivovať a podporiť pedagógov pôsobiacich na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Petržalka k zavádzaniu a uplatňovaniu inovatívnych projektov vo výučbe. Mestská časť Bratislava–Petržalka vyzýva všetkých pedagógov základných škôl v jej zriaďovateľskej pôsobnosti na predkladanie projektov do programu Naučiť lepšie, odmeniť viac.…
Vezmi si kvietok

Vezmi si kvietok

Petržalská samospráva pripravila pre obyvateľov svieže jarné prekvapenie. Petržalčania si môžu priniesť domov pestré letničky a ozdobiť si nimi balkón, predzáhradku alebo vnútroblok. Naše sídlisko tak môže rozžiariť viac ako osemtisíc kvietkov. Mestská časť Petržalka počas celého roku vynakladá veľké úsilie a nemalé finančné prostriedky na úpravu zelene, výsadbu nových drevín, a predovšetkým sa stará o čistotu celého územia.…

Poďakovanie z Haanovej

Aj prostredníctvom Petržalských novín sa chcem poďakovať Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb, Čapajevova 6, za promptnú a kvalitnú prácu. Minulý týždeň som telefonicky poprosila o úpravu trávnatého priestoru vo dvore na Haanovej 17-19. Pani Aujeská ešte v ten deň si išla miesto vyfotografovať a do týždňa už bol dvor i priestor pri ihrisku v poriadku.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201