INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: MŠ Vyšehradská

Vyšehradská dostáva novú podobu

Vyšehradská dostáva novú podobu

Rekonštrukcia Materskej školy na Vyšehradskej, ktorá odštartovala 8. februára pokračuje podľa pánu. Tento objekt, ktorý bol majetkom mesta, roky chátral, kým v roku 2015 mestská časť Bratislava – Petržalka neuspela so svojou žiadosťou o vládnu dotáciu na jeho rekonštrukciu. Samotná rekonštrukcia je spolufinancovaná v sume 400-tisíc eur z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci dotačného programu zameraného na rozšírenie kapacít materských škôl formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôl a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto materských školách na rok 2015.…
Obnova škôlky na Vyšehradskej začína

Obnova škôlky na Vyšehradskej začína

  Petržalka predložila výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu materskej školy (MŠ) na Vyšehradskej ulici. Oznámenie o verejnom obstarávaní má mestská časť na svojej oficiálnej internetovej stránke, zverejnili ju koncom decembra minulého roka, v čase vianočných sviatkov. Lehota na predkladanie ponúk je 29. január.…
Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur

Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur

Výborná správa prišla pred pár dňami z ministerstva školstva. V rámci projektu zameraného na rozširovanie kapacít materských škôl dostane Petržalka 400-tisíc eur na rekonštrukciu MŠ na Vyšehradskej ulici. „Koncom minulého roka vláda schválila dotačnú schému na rekonštrukcie školských budov. Vtedy ma veľmi potešilo, že v dokumente sme boli uvedení ako príklad dobrej praxe, nakoľko naše opatrenia boli vzorom pre komplexné riešenia.…
Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur

Na Vyšehradskú dostaneme 400-tisíc eur

Výborná správa prišla pred pár dňami z ministerstva školstva. V rámci projektu zameraného na rozširovanie kapacít materských škôl dostane Petržalka 400-tisíc eur na rekonštrukciu MŠ na Vyšehradskej ulici. „Koncom minulého roka vláda schválila dotačnú schému na rekonštrukcie školských budov. Vtedy ma veľmi potešilo, že v tomto dokumente sme boli uvedení ako príklad dobrej praxe, nakoľko naše opatrenia boli vzorom pre komplexné riešenia.…
Plánovaná MŠ na Vyšehradskej by priniesla 150 nových miest

Plánovaná MŠ na Vyšehradskej by priniesla 150 nových miest

Rekonštrukcia objektu a areálu bývalej škôlky na Vyšehradskej v bratislavskej Petržalke bude stáť podľa predpokladov takmer 800-tisíc eur. Po rekonštrukcii by však mohla budúca prevádzka materskej školy, ktorá vznikne na tomto mieste, rozšíriť kapacitu škôlok v Petržalke o takmer 150 nových miest. Pracovníci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb v Petržalke už začali s čistením areálu a orezávaním náletových drevín.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201