INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: MŠ Lachova

V MŠ Lachova pribudla nová trieda

V MŠ Lachova pribudla nová trieda

Samospráva vytvára nové miesta v prvom rade zriaďovaním nových tried v existujúcich materských školách ale aj zriaďovaním elokovaných tried na základných školách. V októbri tohto roku zverilo mesto do správy mestskej časti zdevastovanú budovu bývalej materskej školy na Vyšehradskej ulici, v ktorej už začalo prebiehať čistenie priestorov.…
Na Lachovej bude viac škôlkárov

Na Lachovej bude viac škôlkárov

Na stoloch mnohých riaditeliek petržalských materských škôl sú žiadosti o prijatie detí, ktoré musia odmietnuť. Samospráva však nesedí so založenými rukami, ale snaží sa nájsť pre škôlkarov miesto, kde sa len dá. V materskej škole na Lachovej vládne v posledných dňoch čulý ruch.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201