INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tag Archives: MŠ Bohrova

DEUTSCH MIT HANS HASE

DEUTSCH MIT HANS HASE

Tento školský rok sa do Materskej školy Bohrova 1 po dlhých rokoch znova vrátila  nemčina. Pred dvadsiatimi rokmi sa s nemeckým jazykom v rámci krúžkovej činnosti oboznamovali predškoláci bežne. Časom však začala nemčinu vytláčať angličtina a želanie  rodičov, aby sa deti oboznamovali hlavne s anglickým jazykom.…
Včielky vyleteli z úľa

Včielky vyleteli z úľa

Vždy, keď sa blíži záver školského roka je mi akosi clivo. Radosť z leta a zaslúženého odpočinku sa strieda so smútkom, že moji malí šarvanci a malé princezné opustia brány našej Materskej školy Bohrova 1, ktorá poskytovala to najkrajšie bezstarostné obdobie predškolského vzdelávania.…
Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Interaktívnou cestou spoznaj svoje mesto

Trieda mravčekov z MŠ Bohrova sa tento školský rok, vzhľadom na polohu školy, zamerala vo vzdelávacom programe predovšetkým na témy spojené s hlavným mestom Bratislava a na jeho mestskú časť Petržalka. Vytváraním vzťahu k mestu, jeho histórii i súčasnosti, tradíciám a zvykom, ktoré sú preň typické, sa snažíme o výchovu novej generácie.…

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201