INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Slávnostná bodka za dostihovou sezónou

Slávnostná bodka za dostihovou sezónou

prvá decembrová sobota dala definitívnu bodku za slovenskou dostihovou sezónou 2015. Stalo sa tak na slávnostnom vyhodnotení v rámci 18. Galavečera slovenského turfu, ktorý Závodisko š.p. Bratislava usporiadalo v Hoteli Bonbón v Petržalke. V príhovore riaditeľ závodiska JUDr. Marián Šurda zhrnul športové výsledky, ako aj významné spoločenské udalosti súvisiace s dostihovou prevádzkou. Vrcholom večera bolo vyhlásenie výsledkov ankety „Kôň roka“ a najúspešnejších aktérov dostihovej sezóny. Koňom roka 2015  sa stal LORD PATRICK (FR), štvorročný hnedák, reprezentant Stajne Patrik Senic (jeho realizačný tým je na titulnej foto). Trénerom roka bol zvolený jeho školiteľ Jaroslav Hanáček a jazdcom roka Jaroslav Línek. Galavečer spestril kultúrny program, o ktorý sa postarali Štefan Skrúcaný a dámske husľové trio XPLOSION. Večerom sprevádzali Oľga Hamadejová  a Stanislav Ščepán.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201