INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Päť kamier pre Petržalku

Päť kamier pre Petržalku

Lokality v Petržalke so zvýšenou mierou páchania trestnej činnosti budú sledovať kamery. Financie na ne získala petržalská samospráva po tom, ako vypracovala úspešný projekt a dostala dotáciu od Rady vlády pre prevenciu kriminality vo výške 28-tisíc eur.
Nové kamery pribudnú na Romanovej, Fedinovej, Mamateyovej, Vavilovovej a na Námestí hraničiarov. Sú to frekventované miesta, ktoré samospráva vybrala aj podľa analýzy bezpečnostnej situácie v spolupráci s odporúčaniami príslušného policajného zboru. K existujúcim 10 kamerám, prostredníctvom ktorých v súčasnosti mestská polícia sleduje dianie v uliciach Petržalky, tak v budúcom roku pribudne ďalších päť. Kamerový monitorovací systém je napojený na Okrskovú stanicu Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava a jeho súčasťou je zálohovanie záznamov, ktoré pomáhajú pri odhaľovaní spáchanej trestnej činnosti.
Rada vlády pre prevenciu kriminality hodnotila spolu 759 projektov, z ktorých vybrala aj projekt Petržalky. Jeho cieľom má byť zvýšenie pocitu bezpečia pre Petržalčanov na frekventovaných miestach, kde aj v minulosti bola páchaná trestná činnosť.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201