INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Šachový turnaj

Šachový turnaj

Miestny zväz SDKÚ-DS v Petržalke zorganizoval v priestoroch Šachového klubu Slovan v Petržalke pred niekoľkými dňami už 2. ročník šachového turnaja pri príležitosti Nežnej revolúcie a novembrových udalostí v roku 1989. Do šachového turnaja sa zapojilo 18 šachistov (seniorov a juniorov) a prítomných bolo ďalších 10 priaznivcov a fanúšikov šachu. Turnaj zastrešil Ing. Eduard Demel, ktorý kandidoval na poslanca do BSK, ktorý sa so všetkými účastníkmi turnaja zvítal a pripomenul význam a odkaz novembrových udalostí v roku 1989 pre dnešok a zajtrajšok v našom meste. Po takmer 4 hodinách hry Ing. E. Demel gratuloval víťazom turnaja – na 1. mieste Igor Prívara, 2. František Goga a 3. RNDr. Gabriel Gaži, poslanec miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Všetci účastníci turnaja systém hry (2x 10 minút) prijali a už teraz sa tešia, že takto o rok sa opäť stretnú.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201