INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Radosť zo športu pre všetkých

Radosť zo športu pre všetkých

Projekt Športom za duševné zdravie detí je zameraný na rozvoj a popularizáciu športu u detí a mládeže vo veku od 6 do 15 rokov v Bratislave a v širšom okolí. Organizátorom je Športový klub polície Bratislava, ktorý sa dlhodobo venuje práci s deťmi a mládežou a svojimi kreatívnymi projektmi podporuje pohybové aktivity v školách. O projekte sme sa porozprávali s marketingovou manažérkou Športového klubu polície Mgr. Barborou Procházkovou.

Predstavte čitateľom Športový klub polície Bratislava.

– Športový klub polície Bratislava je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1990 ako nástupca a pokračovateľ slávnej tradície klubu, ktorý vznikol už v roku 1952 pod názvom TJ Červená hviezda Bratislava. Združuje 12 športových oddielov, ktorých členmi sú reprezentanti Slovenska, olympijskí víťazi, majstri sveta i Európy a medailisti z vrcholných podujatí.

Prečo sa ŠKP rozhodol vytvoriť takýto projekt?

– V súčasnosti nie je podobný koncept, ktorý by systematicky a organizovane spájal deti v podobnej vekovej kategórii a budoval u nich pozitívny prístup k športu. Preto sa klub rozhodol, že zorganizuje túto akciu. Práve otvárame ôsmy ročník projektu a naším cieľom je, aby sa zapájalo čoraz viac detí.

detsky sport

Čo je cieľom projektu?

– Cieľom projektu je motivovať deti na pravidelné športovanie, predovšetkým na loptové hry, rozšírenie členskej základne detí so záujmom o šport a získanie pozitívneho vzťahu k športu. Projekt nielen priamo podporuje vyhľadávanie talentov, ktoré sa môžu vypracovať na reprezentačnú úroveň, ale umožní športovať a mať radosť z pohybu a úspechu aj takým deťom, ktoré nie sú v oblasti športu považované za štandardne talentované.

Kto je garantom projektu?

– Pri vzniku myšlienky stoja viacerí odborníci – garanti, ktorými sú Mgr. Miroslav Lakatoš – psychológ, MUDr. Patrik Javorčík – doktor, doc. Ján Hianik, PhD. – metodik, pedagóg, a Mgr. Štefan Katušák – tréner, bývalý olympionik, ktorým by sme sa aj týmto spôsobom chceli poďakovať. Samozrejme, veľká vďaka patrí aj našim dlhoročným trénerom mládeže – Ing. Adriane Leškovej, Mgr. Silvii Priklerovej, Mgr. Róbertovi Bartovi, Mgr. Martinovi Verešovi a Emílii Hianikovej.

deti a sport

Ako organizujete jednotlivé turnaje?

– Projekt pozostáva z 15 turnajov vo vybíjanej (1. až 4. ročník ZŠ) a minihádzanej (zvlášť pre prvý stupeň ZŠ, 5. až 8. ročník ZŠ). Tento ročník sa odohrá v hale Domu športu a v PKO. Školy sa do projektu môžu zapojiť kedykoľvek počas školského roku, pričom nemusia odohrať celý ročník a môžu si vybrať termín turnaja, na ktorý sa prihlásia.

Kto sa môže na turnajoch zúčastniť?

– Zapojiť sa môže každá škola z Bratislavy a širšieho okolia. Prihlásiť sa môže kedykoľvek aj uprostred rozohraného ročníka. Turnaje sú organizované na profesionálnej úrovni, zápasy vedú riadni rozhodcovia alebo starší hráči. V súvislosti so zapájaním hráčov do rozhodovania vznikol aj podprojekt Ľahšie kibicovať ako rozhodovať, ktorý pomáha získať skúsenosti hráčom – budúcim rozhodcom. Pre deti je to zaujímavé a motivujúce.

Čo považujete za najväčší úspech?

– Najväčším úspechom projektu je záujem detí o šport a náš projekt. Za významný úspech projektu považujem aj víťazstvo v súťaži na tému Šport, veda a umenie v prevencii kriminality za rok 2011. Projekt bol prezentovaný aj na medzinárodnej súťaži European Crime prevention Award vo Varšave v roku 2011.

logo sport deti policia

Keď sa už dieťa rozhodne, že chce športovať, prečo by si malo vybrať práve loptové hry?

– Projekt zohľadňuje vývinovú kategóriu detí, pre ktoré je určený. V ranom veku a na začiatku školskej dochádzky prevládajú pohybové hry a detské vystrájanie. Žiaci staršieho školského veku a žiaci stredných škôl by sa mali viesť okrem povinnej a dobrovoľnej školskej telesnej výchovy k tomu, aby sa venovali cvičeniu alebo športu pod odborným vedením, napr. loptovým hrám. Dve alebo tri hodiny telesnej výchovy týždenne nemôžu nahradiť potrebnú telesnú aktivitu. Loptové hry sú veľmi vhodné na vytvorenie dobrého vzťahu k športu, pretože sú univerzálnym zdrojom zábavy.

Všetky športy zápasia s úbytkom záujmu. Chcú dnešné deti hrať hádzanú?

– Zaujímavé je, že za posledných zhruba päť rokov sme u nás v klube zaznamenali nárast záujmu. Veľmi nám pomohol projekt Športom za duševné zdravie detí, ktorý klub rozbehol pred ôsmimi rokmi. Veľa hráčov, hlavne chlapcov, máme odtiaľ.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke klubu www.skpbratislava.sk.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky