INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Medzinárodný hokejový turnaj amatérov

Medzinárodný hokejový turnaj amatérov

Miestny zväz SDKU-DS v Petržalke sa rozhodol podporiť hokejových amatérov v Bratislave a na konci novembra zorganizoval pre nich medzinárodný hokejový turnaj. Na organizácii turnaja sa najviac podieľali Ján Bučan, poslanec MZ v Petržalke a predseda poslaneckého klubu SDKU-DS pri MZ v Petržalke a novozvolený poslanec za MZ SDKÚ-DS v Petržalke do Bratislavského samosprávneho kraja Eduard Demel. Na turnaji sa zúčastnilo približne 80 hráčov z Bratislavy, BSK, z Karlových Varov a približne 20 petržalských zvedavcov a fanúšikov. Aj keď hrací čas bol 2 x 20 minút, hráči boli po každom duely prepotení do poslednej nitky. V zápasoch nechýbali ani krásne momenty nacvičených signálov, sťahovačky, kľučky, ale ani napätie, ktoré je korením takýchto zápasov a hnalo hráčov k lepším výkonom.

Na 1. mieste skončili RP Auto z Bratislavy, na 2. mieste Black Boys zo Záhoria a za nimi Divoký Holoubci z Karlových Varov. Všetci, ktorí zostali do konca turnaja, vyjadrili želanie, aby si dnešnú kondičku udržali čo najdlhšie a aby sme sa všetci takto stretli aj na budúci rok v apríli.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201