INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Znovuzrodenie šachu

Znovuzrodenie šachu

Šach patrí k najstarším hrám na svete. Dnes sa pravidlá tejto hry, pochádzajúcej zo starej Indie, dajú naučiť za 10 minút. Pochopenie samotnej hry však často býva celoživotnou cestou. Práve táto krásna hra získava čoraz väčšiu obľubu u detí, ako aj ich rodičov na celom Slovensku, a výnimkou nie je ani naša Petržalka. V Dome kultúry Lúky spojili dlhoroční šachisti a priatelia svoje sily a od začiatku tohto roka sa v rámci Bratislavskej šachovej akadémie venujú deťom a mládeži – pomocou šachu rozvíjajú u detí sústredenie, predstavivosť či myslenie dopredu. Cieľom nie je vychovať z našej mládeže veľmajstrov, aj keď v kútiku duše sa každý, kto sa venuje šachu, raz chce stať silným šachistom – veľmajstrom.

Ján Markoš
Ján Markoš

V šachovej akadémii sa deti učia tomu, aby niesli za svoje rozhodnutia zodpovednosť. V šachu, tak ako v živote, nemôžeme vrátiť zahraný ťah späť. Popri pravidelných stretnutiach širokej verejnosti so slovenskými veľmajstrami na šachových prednáškach, Bratislavská šachová akadémia za svoje krátke pôsobenie pripravila pre občanov už aj simultánnu hru s najsilnejším slovenským veľmajstrom Jánom Markošom a pre veľký záujem plánuje tieto aktivity rozvíjať aj v budúcnosti. Aby však ani dospelí neobišli naprázdno, v DK Lúky Petržalka od októbra fungujú tréningy pre rodičov, študentov vysokých škôl, ale aj seniorov, ktoré vedie niekoľkonásobný majster Bratislavského kraja Dušan Schwarz. Šach je výborným športom doplňujúcim futbal, basketbal alebo inú pohybovú aktivitu a rozvíja ducha a myslenie človeka.

Igor Stohl

Viac informácií o šachu v Petržalke nájdete na www.sachovaakademia.sk

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201