INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Ďalšie dostihové popoludnie

Ďalšie dostihové popoludnie

V nedeľu 6. októbra sa na petržalskej dostihovej dráhe v Starom háji uskutoční v poradí už 17. dostihový míting. Prihlásených je 77 koní. Na programe je spolu sedem kvalitne obsadených rovinových dostihov s vrcholom dňa – Jesenný hendikep (rovina I. kategórie na 1800 m pre 3-ročné a staršie kone s celkovou dotáciou 5000 €) o Cenu Plemenárskych služieb SR, š.p. Sprievodný program vyplnia vystúpenia žiakov Základnej umeleckej školy Jána Albrechta v Petržalke. Dostihový deň sa začína tradične o 14. h. Viac na www.dostihy.sk.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201