INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Rozlúčka so školou

Rozlúčka so školou

V nedeľu 28. júna (začiatok o 14,00 hod.) sa priaznivci dostihov opäť stretnú v petržalskom Starom háji.
Hlavným bodom programu, pozostávajúceho z ôsmich rovinových zápolení, je jednotková rovina o Zlatý bičík Rhapis (1400 m o 7000 €), jeho hviezdou je víťaz Ceny Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z medzinárodného Turf-gala LORD PATRICK (M. Abík) zo slovenskej stajne Patrik.

dieťa maluje
Celé popoludnie sa bude niesť v duchu rozlúčky so školským rokom, v sprievodnom programe sa predstavia speváci, hudobníci i tanečníci ZUŠ-ky Jána Albrechta v Petržalke, najmenší si môžu vyskúšať svoju šikovnosť a namaľovať si svojho koníka, pričom každé dieťa si odnesie sladkú odmenu a ten menej zruční si môže nechať pomaľovať tváričku a zmeniť sa na rozprávkovú bytosť či zvieratko. Počasie snáď nesklame a pripraví príjemné popoludnie všetkým návštevníkom na petržalskej „dostižke“ v Starom háji.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201