INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Veľká cena Bradla

Veľká cena Bradla

V deň 94. výročia tragického pádu lietadla Caproni na palube s generálom Dr. Milanom Rastislavom Štefánikom, ministrom vojny vlády Československej republiky, 4. mája sa opäť stretli cyklisti, ktorí si športovou jazdou pripomenuli odkaz najvýraznejšej osobnosti slovenských dejín.

Veľká cena Bradla pokračovala touto organizačnou formou ako prejav vytrvalosti, sily, cieľavedomosti a kolektívnosti cyklistov v zmysle Štefánikovho odkazu – ja sa prebijem, lebo sa prebiť chcem. Po pozdravnom prejave a položení kytice kvetov k pamätníku M. R. Štefánika na Námestí Eurovea v Bratislave sa 90 cyklistov vydalo na 120-kilometrovú trasu s cieľom v Košariskách.

Na slávnostnom štarte sa zúčastnili vzácni hostia – zástupca Vojenskej kancelárie prezidenta SR pplk. Ing. Ladislav Čeri, zástupca veľvyslanectva Francúzskej republiky na Slovensku Didier Rogasik, prezident Slovenského zväzu cyklistiky a zároveň aj aktívny účastník jazdy Peter Privara, bývalý reprezentant Československa v cestnej cyklistike pán Dušan Zeman a zástupca Nadácie M. R. Štefánika.

Cyklistická jazda mala cieľ v priestoroch Múzea M. R. Štefánika v Košariskách položením kvetov k jeho soche na nádvorí múzea v prítomnosti starostky obce Košariská pani Abramovičovej a bývalého trénera cyklistickej reprezentácie Československa Kamila Haťapku. Pozdravný list prvého kozmonauta Slovenskej republiky, v súčasnosti vojenského atašé Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Kyjeve Ing. Ivana Bellu, upevnil predsavzatie zabezpečiť kvalitnú prípravu 15. ročníka Veľkej ceny Bradla, ktorá bude spojená s významnými výročiami európskych a slovenských dejín, ale aj s výročiami, ktoré súvisia so životom generála Dr. Milana Rastislava Štefánika.

Veríme, že organizačný výbor na čele s pánom Jánom Melegom a Stanislavom Klučárom opäť tradičnú športovú udalosť, úzko spojenú s aktivitami Petržalky, kvalitne pripraví.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201