INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Obľúbený predmet – florbal

Obľúbený predmet – florbal

Organizátorom tohtoročných okresných kôl Orion florbal Cupu (súťaž vyhlásená SAŠŠ) bola Základná škola Černyševského 8, na ktorej má tento šport dlhoročnú tradíciu.

Súťažilo sa v dvoch chlapčenských a jednej dievčenskej kategórii. Černyševci opäť nesklamali a postúpili vo všetkých kategóriách do krajských kôl. Práci so športovo-talentovanou mládežou sa v škole venujú od roku 2007 aj v rámci vyučovacieho procesu. Záujem o tento šport je už od najnižších ročníkov.

florbal 1

Žiaci prvého až štvrtého ročníka navštevujú krúžok florbalu. Od piateho ročníka ho vyučujú v rámci rozšírenej telesnej výchovy. Škola spolupracuje s ŠK SeaHorses Bratislava, ktorý trénuje chlapčenské aj dievčenské kategórie, s ktorými sa zúčastňuje okrem školských súťaží aj na súťažiach organizovanými SZFB.

florbal

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201