INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Cena Fair play

Som pravidelným čitateľom „našich“ Petržalských novín a som rád, že sa máme my Petržalčania čím pochváliť. Mám na mysli nielen prostredie, okolie, ale predovšetkým ľudí, ktorí tu žijú. Dovoľte mi podeliť sa s vami o skúsenosť a prostredníctvom našich novín vyzdvihnúť počin jedného z nás – Petržalčana. Vo februári ocenil SFZ (Slovenský futbalový zväz) v KD v Dolnom Kubíne Mateja Lehutu Cenou FAIR PLAY Mudr. Ivana Chodáka za mimoriadny čin počas športového stretnutia. V sezóne 2011/2012 počas polčasovej prestávky stretnutia okresnej futbalovej súťaže Galanta, Veľké Uľany – Dolné Saliby zachránil život staršiemu pánovi, ktorý náhle skolaboval. Rýchlym a účinným spôsobom -dýchaním z úst do úst a masážou srdca – priviedol pána k životu. Píšem to preto, aby si predovšetkým mladí ľudia – športovci uvedomili, že zásady slušnosti, tolerancie a uplatňovanie zásad fair play by mali byť samozrejmosťou nielen pri športe, ale aj v každodennom živote.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201