INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zelená malým atlétom

Zelená malým atlétom

Atletický klub Run For Fun pôsobí Petržalke už rok. Vznikol v ZŠ Tupolevova v súvislosti s rekonštrukciou celého areálu školy, najmä však atletickej dráhy s umelým povrchom, ktorý je prvým svojho druhu na území Petržalky. Priestor športoviska dopĺňajú aj vynovené plochy na loptové hry ako basketbal, volejbal či futbal a fit plocha s vonkajšími prvkami na cvičenie. Areál je prístupný aj verejnosti. Cieľom mestskej časti je postupne zrekonštruovať všetky areály škôl a podporiť tak záujem o šport a zdravý životný štýl nielen u žiakov, ale aj u všetkých Petržalčanov.

Novozaložený Atletický klub začal svoju činnosť s Hravou atletikou pre deti do 12 rokov, ktorá si našla už viac ako 30 fanúšikov. Deti sa pravidelne v pondelok a štvrtok stretávajú v telocvični ZŠ Tupolevova alebo na atletickej dráhe, aby si zašantili a nenásilnou formou sa naučili niečo zo základov atletiky. „Hravá atletika je zameraná na všeobecný pohybový rozvoj detí zábavnou formou. Detičky si upevnia zdravie a zlepšia imunitu, posilnia si svalstvo, zlepšia športovú koordináciu pohybov a získajú pozitívny vzťah k zdravému pohybu. Ak majú záujem, majú možnosť zúčastniť sa na atletických súťažiach,“ dodáva trénerka Renátka. Od marca rozširuje klub svoju ponuku aj pre staršie deti otvorením Bežeckej školy. „Pre deti od 12 rokov, keď už je namieste určitá postupná športová špecializácia, sme pripravili tréningy zamerané na rozvoj špeciálnych bežeckých schopností. Deti čaká kondičná, technická, taktická, psychologická a pedagogická príprava. Získajú rýchlosť, vytrvalosť, silu, naučíme ich správnu techniku behu, dôjde k zlepšeniu pohybovej výkonnosti. Tréningom podporíme ďalší rozvoj pohybovej koordinácie, disciplínu, motiváciu a cieľavedomosť detí. Tak ako pri Hravej atletike, aj tu majú deti možnosť skúsiť atletické súťaže,“ priblížil zameranie Bežeckej školy bývalý reprezentačný tréner žien Vladimír Duda.

Atletický klub bude ďalej organizovať každý druhý pondelok v mesiaci počas tréningu „kontrolky“, čo budú profesionálne zmerané kontrolné behy na štandardné trate. Zúčastniť sa na nich môžu akékoľvek deti aj mimo klubu, školy, skrátka ktokoľvek príde v danom čase a postaví sa na štart. „Kontrolky“ sú úplne zadarmo. „Tešíme sa z tejto možnosti, ktorá dáva všetkým deťom, aj tým možno trochu ostýchavejším, možnosť zasúťažiť si a otestovať svoje bežecké schopnosti akosi „na nečisto“. Veríme, že tak niektoré deti uvidia, že ich atletika môže zaujímať a rozhodnú sa športovať pravidelne,“ doplnil Miroslav Cisár, riaditeľ ZŠ Tupolevova a člen Klubovej rady AK Run For Fun Petržalka. „Atletická dráha na ZŠ Tupolevova a aktivity AK Run For Fun Petržalka sú krásnym príkladom dobrej investície samosprávy, ktorá prinesie deťom aj dospelým možnosť tráviť voľný čas zdravo, športom a medzi kamarátmi,“ uzavrel Robert Schnürmacher z oddelenia školstva a športu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka.

HRAVÁ ATLETIKA (termíny tréningov)

11 – 14-ročné

Pondelok:    15.00 – 16.00

Štvrtok:     15.30 – 16.30

6 – 10-ročné

Pondelok:    16.00 – 17.00

Štvrtok:     16.00 – 17.00

BEŽECKÁ ŠKOLA (termíny tréningov)

Pondelok: 15.00 – 16.30

Štvrtok: 15.00 – 16.30

Sobota: 10.00 – 11.30

Viac informácií nájdete na www.runforfun.sk

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky