INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Zápasenie je radosť z pohybu

Zápasenie je radosť z pohybu

V Prievidzi sa konala oblastná žiacka liga v zápasení vo voľnom štýle. Štartovali na nej družstvá: TJ Dukla Trenčín, ZO Tren čianska Turná, MZK Bánovce n/B, ZK Baník Prievidza, ZO AC Nitra, ZK Dunaj plavba Bratislava a Považská Bystrica.

Štartovali na nej družstvá: TJ Dukla Trenčín, ZO Trenčianska Turná, MZK Bánovce n/B, ZK Baník Prievidza, ZO AC Nitra, ZK Dunajplavba Bratislava a Považská Bystrica. V tomto kole boli úspešné aj petržalské dievčatá z CVČ Gessayova. Trénerovi Milanovi Machovi urobili radosť. S uspokojením hovorí, že dievčatá sa s každým turnajom zlepšujú. Už chápu, že zápasenie je radosť z pohybu, je to hra techniky, obratnosti, výbušnosti a primeranej sily. Je to zvládnutie základných pohybových schopností a ovládnutie primeranej techniky.

Pri slávnostnom nástupe  v strede za sebou ,,naše petržalské dievčatá“ spredu dozadu: Staňová, Bergerová, Vojteková a Zalubelová
Pri slávnostnom nástupe v strede za sebou ,,naše petržalské dievčatá“ spredu dozadu: Staňová, Bergerová, Vojteková a Zalubelová

Dievčatá aj chlapci štartovali spolu podľa hmotnostných kategórií, dievčatá už v kategórii mladší žiaci a pocítili vyššiu úroveň oproti prípravke. Vynikajúco zápasila Bergerová. Zabojovala Zalubelová, ktorá vyhrala takmer prehratý zápas asi 4 sekundy pred koncom časového limitu. Skreslené je 5. miesto Vojtekovej, ktorá mala tú smolu, že sa dostala do silnejšej skupiny. Všetci traja postupujúci z jej skupiny ďalšie štvrťfinálové, semifinálové a finálové zápasy vyhrali. Dosiahnuté výsledky mladší žiaci:

Prejav radosti Sáry Zalubelovej
Prejav radosti Sáry Zalubelovej

Hmotnosť 35 kg:

1. miesto Perla Bergerová, ZŠ Turnianska (na titulnej fotke)

2. miesto Renáta Staňová, ZŠ Turnianska

Hmotnosť 48 kg:

5. miesto Mária Vojteková, ZŠ Černyševského

Hmotnosť 52 kg:

1. miesto Sára Zalubelová, ZŠ Turnianska

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201