INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Tomáš Leňo ako parný valec

Tomáš Leňo ako parný valec

Začiatkom februára sa uskutočnila žiacka liga v zápasení vo voľnom štýle. Súťažili aj petržalskí chlapci z krúžku zápasenia zo ZŠ Černyševského 8. Chlapci súperili vo vekovej  kategórie prípravka ročník 2005 až 2007, mladší žiaci ročník 2003 a 2004 a starší žiaci ročník 2001 a 2002. Štartovalo 11 zápasníckych klubov a súťažilo 165 pretekárov. Súťaž sa konala v telocvični ZK Dunajplavba.

Výsledky:Výkonom prekvapil Filip Kapsz. Štandart odviedol Lukáš Zahradník. V disciplíne a usilovnosti na tréningoch však musí pridať Andrej Kaprálik, ktorý odviedol svoj bojovný výkon až v boji o 5.miesto. Trocha viac musí v zápase na žinenke odviesť Denis Tranžík, zrejme je to len jeho psychická záležitosť – to znamená mať istotu v technike. Nebáť sa, že niečo pokazí. Najlepší výkon však podal Tomáš Leňo, ktorý v skupine vyhral tri zápasy ešte pred ukončením časového limitu na lopatky v prvej polovici stretnutia a finále, tzv. technické lopatky, čiže limitom, rozdielom dosiahnutia 10 bodov. Zápasil nebojácne a smelo, rýchlo, obratne a technicky. Tréner Milan Macho dúfa, že forma chlapcom vydrží a svoje úsilie budú dokazovať na tréningoch a vo výsledkoch v ďalších súťažiach.

Tomáš Leňo so svojim trénerom Milanom Machom
Tomáš Leňo so svojim trénerom Milanom Machom

prípravka – 29 kg 5.miesto Kaprálik Andrej

44 kg 1. miesto Leňo Tomáš

mladší žiaci – 73 kg 1. miesto Kapsz Filip

do 85 kg 3. miesto Tranžík Denis

starší žiaci do 100 kg 1. miesto Zahradník Lukáš

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201