INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Tajomná Noc múzeí už túto sobotu

Tajomná Noc múzeí už túto sobotu

Dvanásty ročník Noci múzeí a galérií sa uskutoční v jeden deň – 21. mája 2016 – na celom Slovensku. Dvere múzeí a galérií zostanú v sobotu otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných a nočných hodín, aby im umožnili prehliadku expozícií. Popri tom ponúknu všetkým bohatý sprievodný program. Aktivity múzeí a galérií sú orientované najmä na rozšírenie tradičnej ponuky múzeí a na činnosti, ktoré po celý rok zostávajú pred verejnosťou ukryté. Prehliadka depozitárov, ukážky reštaurovania, odborné poradenstvo v rôznych oblastiach od umeleckých až po prírodovedné, či nočné prehliadky expozícií s pútavým výkladom kurátorov sú aktivity, ktoré pomôžu verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie chápať význam múzeí a galérií a ich úlohy pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva. Na území Petržalky sa do akcie zapojili aj “bunkristi” a Múzeum školstva a pedagogiky so sídlom na Hálovej 16.

BS8 bunker

MÚZEUM B-S 8
Pechotný zrub B-S-8 “Hřbitov”, je najväčší a najsilnejšie vyzbrojený ťažký objekt v Bratislave. Tvoril chrbát obrany v strednej časti predmostia a jediný je plnohodnotnou obdobou ťažkých objektov budovaných vtedy na iných miestach hranice na obranu proti Nemecku. Ostatné “moderné” ťažké objekty v bratislavské Petržalke boli vybudované úspornejšie. Čo umožnila menšia miera ohrozenia tejto časti hranice, ktorá susedila vtedy s neutrálnym Rakúskom a slabým Maďarskom. Ale napriek tomu bolo nutné demonštrovať odhodlanie brániť hlavné mesto Slovenska, čo bolo zrejme realizované dostatočne dôrazne i tak. Bratislavský zrub – 8, odolnosť “rímska” II. Tieto modernejšie objekty boli v Bratislave vybudované v rokoch 1936-38 (zároveň s B-S I, B-S II, B-S III, B-S IV, B-S 13 a B-S 15). Vo väčšine týchto objektov boli po vojne vymenené obidva protitankové kanóny L1 raže 47 mm za výkonnejšiu ráž 85 mm.

bunker b-s 6 vrba

MÚZEUM B-S 6
Pechotný zrub (bunker) B-S 6 “Vrba” ťažkého opevnenia bratislavského predmostia v Petržalke bol s najväčšou pravdepodobnosťou postavený ženijným plukom 4 z Bratislavy.
Bol súčasťou obranného systému, ktorý v roku 1933 navrhol generál Šnejdárek, veliteľ Zemského vojenského veliteľstva (ZVV) Bratislava. Neskôr bol pechotný zrub začlenený do jednotného československého obranného systému, v rámci ktorého boli v Petržalke v rokoch 1936 a 1937 budované ďalšie pechotné zruby (bunkre) a doplnkové objekty. Tento bunker je atypický, pôdorys tohoto jednopodlažného objektu pripomína písmeno “T”, ale s dvoma nožičkami (alebo písmeno „π“ gréckej abecedy).
Je napojený na káblovú studňu č. KK0521/B. Posádku tvorilo 10 vojakov. Výzbroj bunkru tvorili 2 ťažké guľomety vz. 37 a 1 ľahký guľomet vz. 26.

bunker b-s 4

MÚZEUM B-S 4
Múzeum nachádzajúce sa v objekte B-S 4 “Lány” je zamerané na predvojnové Československo a predovšetkým jeho jedinečný pevnostný systém postavený v Bratislave len chvíľu pred tým, ako nacistické Nemecko obsadilo Petržalku a ako sa začala Druhá svetová vojna. Múzeum petržalského opevnenia otvorilo svoju prvú expozíciu v roku 2011 a po celú dobu svojej existencie je otvorené pre verejnosť zdarma. Cieľom múzea je vzdelávať širokú verejnosť a informovať o našej predvojnovej histórii a situácii do ktorej sa dostalo Československo pred začiatkom Druhej svetovej vojny. Naše múzeum sme vybudovali a vedieme ho ako dobrovoľníci. Za týmto účelom sme združení ako nezisková organizácia.

NOC-Muzei

Múzeum školstva a pedagogiky
Prípravou výstavy MŠaP 00045 si kurátori pripomenuli 45. výročie od vzniku múzea, na ktorej sú predstavené výsledky múzejnej práce iným spôsobom ako tomu bolo doteraz. Ústrednou témou je dvanásť najstarších, najvzácnejších či jedinečných predmetov z 15. – 20. storočia. Niektoré z nich i v historickom vývojovom rade, ako sú šlabikáre, medaile, vysvedčenia a školské tašky, aby návštevník panoramaticky videl zmeny, ktorými školské predmety a s nimi i školstvo prešlo. Inštalované predmety poukazujú na pestrosť zbierkového fondu a rozmanitosť slovenskej školskej histórie. Vo vývojovom rade je zobrazené vybavenie tried z troch období, do roku 1918, do roku 1948 a do roku 1968.

Celý program Noci múzeí a galérií nájdete TU.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.