INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Viete, že …

Viete, že …

 

… od 1. januára do 15. júna sme v našom kraji zaznamenali 1097 dopravných nehôd, čo je o 13 viac ako v rovnakom období vlaňajška? Pri týchto nehodách prišlo o život šestnásť osôb, z toho sedem chodcov, ťažko zranených bolo 42 osôb. Počet usmrtených oproti identickému obdobiu roku 2013 predstavuje v našom kraji nárast 166 percent. Oproti rovnakému obdobiu vlaňajška zahynulo na cestách Slovenska o 53 osôb viac!

… v období od 3. 6. do 17. 6. nahlásili v našom kraji krádež 31 motorových vozidiel, z toho v Petržalke 5 (Humenské nám., Belinského, Jasovská, Mamateyova, Záporoťská)? V noci zlodeji potiahli 24 a cez deň 7 vozidiel. Z celkového počtu odcudzili aj dva motocykle – viacúčelovú štvorkolku a Kawasaki Z 1000.

… cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce použiť riadne upevnenú ochrannú prilbu? Ak je cyklistom dieťa mladšie ako 15 rokov, táto sa povinnosť vzťahuje aj na jazdu v obci. Nevyhnutné je dbať aj na používanie reflexných prvkov a oblečenia.

Polícia upozorňuje

S cieľom pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a viesť jej účastníkov k disciplinovanosti budú policajti svoju pozornosť pravidelne venovať najmä dodržiavaniu ustanovení zákona o cestnej premávke vodičmi motorových vozidiel s dôrazom na dodržiavanie povinností držiteľa vozidla, ktorých porušenie dokumentujeme a riešime s využitím inštitútu objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Počas kontroly policajti nemusia vodičov pri porušení zákona zastaviť a vyriešiť priamo na mieste, ale rozhodnutie o uložení pokuty za spáchaný správny delikt zašlú držiteľovi vozidla poštou.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201