INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Parkovanie, arogancia a nezáujem

Parkovanie, arogancia a nezáujem

K poslednému dňu roka 2013 bratislavská dopravná polícia evidovala v premávke celkom 243 038 osobných vozidiel (kraj 328 231). Z prieskumov vieme, že asi štvrtina ľudí žijúcich v hlavnom meste alebo doň dochádzajúcich, denne využíva auto. Pri spojení týchto dvoch informácií, ku ktorým môžeme prirátať neschopnosť mestských časti a mesta na čele s primátorom dohodnúť sa na jednotnej parkovacej stratégii, niet sa čo čudovať, že vodiči parkujú na každom voľnom mieste, či je to zakázané alebo nie. Ako prezrádza zákon o cestnej premávke, vodič, okrem iného, nesmie zastaviť a stáť v neprehľadnej zákrute a v jej tesnej blízkosti, na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi, na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou. Ak by sme urobili prieskum medzi vodičmi, najmenej polovička z nich by o tomto paragrafe nemala ani predstavu. Ostatných by taľafatka, ako je parkovanie, ktorým ohrozujú bezpečnosť a plynulosť premávky, najmä chodcov a z nich najviac deti, nezaujímala. O tom, prečo vodič nesmie zastaviť a stáť na spomenutých miestach, azda netreba hovoriť ani písať. Pokiaľ to však nedisciplinovanému vodičovi niekto nepovie vo forme príslušnej sankcie, bude si parkovať ako chce.

Možnosti, ako mu to povedať, je dostatok. Zákon o obecnej polícií oprávňuje našu mestskú políciu postihnúť v blokovom konaní vodiča, ktorý spáchal dopravný priestupok porušením zákazovej dopravnej značky (zastavenie, státie, vjazde, odbočovanie, otáčanie, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná, pešia, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko). Prirodzene, že nie je možné, aby mestský policajt bol pri každom vodičovi, postrehol každý spáchaný priestupok. Je však uskutočniteľné pri pochôdzke všímať si porušenia predpisov, najmä pri parkovaní vodičov v zakázanej zóne križovatky či v blízkosti priechodov pre chodcov a ďalej postupovať v zmysle predpisov. A čo takto na problém viac využívať kamerový systém? Okresný dopravný inšpektorát v sídle okresného riaditeľstva vykonáva najmä dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky okrem premávky na diaľniciach a spolupôsobí pri jej riadení. Aspoň tak si to môžeme prečítať na internetovej stránke polície. V akej forme a prečo policajné hliadky, tie občasné pešie aj tie občasné motorizované, takéto detaily, ohrozujúce plynulosť i bezpečnosť cestnej premávky ignorujú, sa nikde nepíše.

Niet pochýb, že jazda cez križovatku so zablokovaným výhľadom či priechod, na ktorom človiečik školou povinný nevidí na prichádzajúce vozidlo pre zaparkované autá, môže byť nielen o dopravnej kolízií, ale aj o ďalšom mŕtvom chodcovi. V takomto prípade nehovorme o zvýšenej opatrnosti vodičov alebo detí na ceste. Hovorme o povinnostiach, ktoré si náležite neplnia tí, ktorí sú za to platení.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky