INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Služby Božie VIANOCE 2017 a Nový rok 2018 v Petržalke a Rusovciach

 

24. decembra 2017                             9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

4.adventná nedeľa                               9:30 – Petržalka – SB s Večerou Pánovou

Štedrý deň                                          14:00 – Rusovce

15:30 – Petržalka

17:00 – Petržalka

 

25.decembra 2016                            9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

1.sviatok vianočný                              9:30 – Petržalka

11:00 – Rusovce

17:00 – Petržalka

 

26.decembra 2016                            9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

2.sviatok vianočný                             9.30 – Petržalka – SB s Večerou Pánovou

 

31.decembra 2016                           9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

Nedeľa po Vianociach                      9:30 – Petržalka

Záver občianskeho roka                   14:00 – Rusovce

17:00 – Petržalka

 

1.januára 2017                                 9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

Nový rok                                            9:30 – Petržalka

11:00 – Rusovce

17:00 – Petržalka

 

6.januára 2017                                 9:00 – nemocnica (Antolská ul.)

Zjavenie Krista Pána mudrcom        9:30 – Petržalka

11:00 – Rusovce

17:00 – Petržalka

 

7.januára 2017                             15:00 – Novoročný koncert – Petržalka

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201