INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií

Petržalka má nové pravidlá pre poskytovanie dotácií

V Petržalke sa dotácie budú schvaľovať po novom. Zmeny sa týkajú najmä spresnenia účelu, na ktorý je možné dotácie žiadať, podmienok ich čerpania, ale aj výšky poskytovanej dotácie, ktorá nesmie presiahnuť 60% celkových nákladov na projekt. Poslanci schválením nových pravidiel, ktoré formou Všeobecne záväzného nariadenia predložil zástupca starostu Michal Radosa,  ďalej zaviedli nový druh dotácií, tzv. grantové dotácie, pričom výzvy na predkladanie žiadostí o tento typ dotácií bude schvaľovať miestne zastupiteľstvo dvakrát ročne.

Žiadosti o poskytnutie dotácie do dvetisíc eur bude možné podávať najneskôr do konca októbra príslušného kalendárneho roka, pričom o nich bude rozhodovať starosta najneskôr do 60 dní. O žiadostiach nad dvetisíc eur bude rozhodovať miestne zastupiteľstvo, ale podať ich bude možné len do konca marca príslušného kalendárneho roka. Plné znenie schváleného VZN č. 7/2015, ktoré nadobudne účinnosť 15. októbra tohto roku je zverejnené na oficiálnej stránke mestskej časti, v záložke „Samospráva“,  oblasť „Dotácie“ alebo „Všeobecne záväzné nariadenia“.

http://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2015/09/VZN_c_7_2015_poskytovanie_dotacii.pdf

V rokoch 2013 a 2014 prerozdelila samospráva takmer 200 tisíc eur predovšetkým na podporu športu pre deti a mládež ako aj na podujatia pre seniorov a aktivity občianskych združení pôsobiacich na území Petržalky. Na rok 2015 vyčlenili poslanci v rozpočte na účelové dotácie čiastku 100 tisíc eur.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky