INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Bližšie k sebe bez slov

Bližšie k sebe bez slov

Na Malej scéne STU otvorili výstavu spoločných diel profesionálnych výtvarníkov, hudobníkov, majstrov remesla a študentov a mentálne postihnutých ľudí z chránenej dielne IMPULZ v Petržalke a Domova sociálnych služieb SIBÍRKA s názvom Bližšie k sebe bez slov.
Myšlienka vznikla v rámci kampane Spoločne za prijatie, za život bez znevýhodnenia, ktorú vedie Impulz od septembra 2013 v rámci rovnomenného projektu podporeného nórskym finančným mechanizmom. Jej nosnou ideou je stavať most medzi svetom ľudí so znevýhodnením a svetom bežných ľudí. V zaujímavom sprievodnom programe mali diváci možnosť zhliadnuť spoločný videoklip zhudobnenej myšlienky kampane, zachytávajúci najdôležitejšie momenty zo spolupráce a vzniku spoločných výstupov. Premiéru malo edukačné video Ako nakupovať, v ktorom vystupujú ľudia s postihnutím a ktoré režijne pripravili študenti VŠMU. Jednoducho učí ľudí so znevýhodnením absolvovať samostatne bežný nákup. Dôležitou časťou programu bolo odovzdanie certifikátu Firma priateľská k ľuďom s postihnutím ďalším šiestim firmám. Ocenenie vlastní už 22 firiem a spoločností. Vo finále si na pódiu zaspievali klienti PSC Impulz, spolu so spevákom Zbyňom Džadoňom, autorom hudby a textu hymny Spoločne. Poďakovanie za podporu tohto projektu patrí aj miestnej časti Petržalka.
Výstava je predajná. Potešiť sa pohľadom na farebnú krásu a zakúpiť si malé radosti z dobrých rúk si môžete do 16. decembra.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201