INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Služby Božie počas vianočných sviatkov

Služby Božie počas vianočných sviatkov

CZ ECAV na Slovensku Bratislava-Petržalka

Evanjelický a. v. chrám Svätej Trojice, Strečnianska 15

22. decembra – 4. adventná nedeľa: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 10.30 – Petržalka – Večera Pánova, 17. h – Petržalka

24. decembra – Štedrý večer: 15.30 a 17. h

25. decembra – 1. sláv. vianočná: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 11. h – Rusovce s Večerou Pánovou, 17. h – Petržalka

26. decembra – 2. sláv. vianočná: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka s Večerou Pánovou

29. decembra – Po Vianociach: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 17. h – Petržalka

31. decembra – Silvester: 18. h – Petržalka

1. januára – Nový rok: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 17. h – Petržalka

5. januára – Po Novom roku: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka s Večerou Pánovou, 17. h – Petržalka

6. januára – Zjavenie Krista: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 15. h – novoročný koncert

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416