INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Služby Božie počas vianočných sviatkov

Služby Božie počas vianočných sviatkov

CZ ECAV na Slovensku Bratislava-Petržalka

Evanjelický a. v. chrám Svätej Trojice, Strečnianska 15

22. decembra – 4. adventná nedeľa: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 10.30 – Petržalka – Večera Pánova, 17. h – Petržalka

24. decembra – Štedrý večer: 15.30 a 17. h

25. decembra – 1. sláv. vianočná: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 11. h – Rusovce s Večerou Pánovou, 17. h – Petržalka

26. decembra – 2. sláv. vianočná: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka s Večerou Pánovou

29. decembra – Po Vianociach: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 17. h – Petržalka

31. decembra – Silvester: 18. h – Petržalka

1. januára – Nový rok: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 17. h – Petržalka

5. januára – Po Novom roku: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka s Večerou Pánovou, 17. h – Petržalka

6. januára – Zjavenie Krista: 9. h – nemocnica, 9.30 – Petržalka, 15. h – novoročný koncert

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie:  0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201