INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Otvorili pastoračné centrum

Otvorili pastoračné centrum

Koncom novembra sa v petržalskom Kostole Svätej rodiny uskutočnila slávnosť spojená s otvorením a požehnaním nového pastoračného centra. Pri príležitosti otvorenia pastoračného centra priľahlého ku Kostolu Svätej rodiny svätú omšu slávil bratislavský arcibiskup metropoplita Mons. Stanislav Zvolenský spolu s miestnym farárom Jozefom Dúcom a ďalšími kňazmi. Po bohoslužbe pán arcibiskup prestrihnutím pásky požehnal novovybudované pastoračné priestory a pripomenul, že strediská tohto druhu sú miestom na pozitívny rozvoj aktivít detí, mládeže, rodín či seniorov, na budovanie medziľudských vzťahov i vzájomnú pomoc ľudí v rámci farností a regiónu.

Slávnostný akt požehnania nových priestorov pastoračného centra vykonal bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský za asistencie pána farára Jozefa Dúca (vpravo).
Slávnostný akt požehnania nových priestorov pastoračného centra vykonal bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský za asistencie pána farára Jozefa Dúca (vpravo).

Pastoračné centrum pri Kostole Svätej rodiny ako moderný multifunkčný objekt sa nachádza v sídliskovej zóne Petržalky. Ponúka zmysluplnú činnosť aj v rámci voľnočasových aktivít podobnú centrám voľného času. Jeho priestory sú určené najmä na výchovno-vzdelávacie, športové a spoločenské aktivity pre všetkých obyvateľov sídliska a časť tohto centra slúži na účely farského úradu. Miestny pán farár Jozef Dúc počas otvorenia pastoračného centra vyslovil želanie, aby doň prichádzali nielen deti a mládež, ale aj mladé rodiny, aj starší ľudia, aby v ňom pulzoval život, aby sa nanovo upevňovala kresťanská identita a pestrou činnosťou sa zvyšovala kvalita života Petržalčanov. Výstavbu nového objetu na historických miestach, ktoré 14. septembra 2003 navštívil bl. Ján Pavol II., podporili miestni farníci v kostolných zbierkach, ako aj Arcibiskupský úrad v Bratislave a Mestská časť Bratislava-Petržlka. Vďaka patrí všetkým sponzorom, dobrodincom aj tým, čo pracovali na výstave pastoračného centra ako dobrovoľníci.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Ochrana osobných údajov: kliknite SEM.