INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Na Vianoce sa pripravujeme spolu

Na Vianoce sa pripravujeme spolu

Adventné popoludnia opäť otvorili Saleziánske mládežnícke stredisko na Mamateyovej predvianočným návštevníkom. Mladší, či starší si počas troch adventných nedieľ prichádzajú na svoje pri tvorivých dielňach, športe, príjemnom posedení, alebo kultúrnom zážitku. Cieľom tohtoročných Adventných popoludní je prepájanie generácií a odovzdanie myšlienky Dávať dobro ďalej. Veríme, že myšlienka dávania dobra zaplaví celú Petržalku.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201