INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Vyhradené parkovanie až na jar

Vyhradené parkovanie až na jar

V zimnom období už nebude možné zabezpečiť  vyhradené parkovacie miesto zvislým a vodorovným značením pre fyzické a právnické osoby, rovnako ako pre ŤZP.  Preto je aj upravené  vydávanie povolení k vyhradeniu parkovacieho miesta (Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkoviska schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Petržalka). Vydanie povolenia, vyhradenie parkovacieho miesta a jeho užívanie bude teda  možné najneskôr od 1. apríla 2018.

V zimnom období nebude možné vydať nové povolenie, zmenu miesta v povolení a rozšírenie státia.

Naďalej bude možné vydať predĺženie platnosti povolenia, zmenu evidenčného čísla vozidla, zmenu mena priezviska držiteľa povolenia, zmenu obchodného mena, zmenu režimu státia (nepretržite/nočné).

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky