INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Vyhradené parkovanie až na jar

Vyhradené parkovanie až na jar

V zimnom období už nebude možné zabezpečiť  vyhradené parkovacie miesto zvislým a vodorovným značením pre fyzické a právnické osoby, rovnako ako pre ŤZP.  Preto je aj upravené  vydávanie povolení k vyhradeniu parkovacieho miesta (Zásady pre vydávanie povolenia k vyhradeniu parkoviska schválené Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava-Petržalka). Vydanie povolenia, vyhradenie parkovacieho miesta a jeho užívanie bude teda  možné najneskôr od 1. apríla 2018.

V zimnom období nebude možné vydať nové povolenie, zmenu miesta v povolení a rozšírenie státia.

Naďalej bude možné vydať predĺženie platnosti povolenia, zmenu evidenčného čísla vozidla, zmenu mena priezviska držiteľa povolenia, zmenu obchodného mena, zmenu režimu státia (nepretržite/nočné).

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201