INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ocenení Petržalčania

Ocenení Petržalčania

Bratislavský kolkársky zväz si slávnostnou konferenciou v peknom štýle pripomenul 80.výročie založenia organizovaného kolkárskeho športu v Bratislave a na Slovensku. V Závodnom klube Valčík boli ocenené kluby, kolkári z Bratislavy,  reprezentanti, medailisti z MS, funkcionári a rozhodcovia. Konferenciu viedol Michal Serbin, tajomník BKKoZ. 

Eva Uhlíková, majsterka športu a predseda BKKoZ vo svojom príhovore privítala všetkých prítomných hostí, ktorých bolo viac ako päťdesiat. Pripomenula bohatú históriu kolkárskeho športu od jeho založenia až po súčasnosť. Zdôraznila, že v Bratislave boli vždy vynikajúci hráči, a to nielen medzi mužmi, ale aj medzi ženami a vlastne im vďačíme za to, že kolky v našom hlavnom meste Slovenska žijú už 80. rokov.

Takisto vymenovala všetky kluby, ktoré sa zaslúžili o rozvoj kolkárskeho športu v Bratislave. Na slávnosti sa zúčastnili aj šiesti kolkári z Petržalky, ktorí sa tiež zaslúžili o rozvoj tohto športu. Marian Čimbora z Tatrana Bratislava, Ivan Dobrucký z Interu, dlhoročný reprezentant ČSSR, reprezentačný tréner a účastník niekoľkých MS, Ján Kaušitz, hráč, funkcionár, rozhodca a niekoľkoročný predseda ŠTK, Viera Halásková z ŠK Traco Bratislava, Ružena Juricová z TJ Spoje a Michal Uhrín z KK Priatelia Bratislava, hráč a bývalý generálny sekretár SKoZ.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201