INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Noc lampášov 2017

Noc lampášov 2017

Prijmite naše pozvanie na dobrodružnú Noc lampášov v Bunkri B-S 6 Vrba v sobotu  25.novembra 2017 od 18:00 do 23:00hod. Návštevu v príjemnom prostredí vám spríjemní varený čaj a  taktiež  čakanková káva, ktorá sa podávala vojakom na frontovej línii v zákopoch už od čias 1.svet.vojny. Občerstvenie – chlieb s masťou, cibuľou a soľou. Varenie kapustnice závisí od  počasia. Náklady na občerstvenie sú použité na prevádzku a zvelaďovanie okolia.V bunkri si môžete zakúpiť suveníry – modely bunkru ,magnetky – financie budú rovnako použité na prevádzkové náklady objektu.

V bunkri sa bude konať ukážka výzbroje a výstroje vojaka 1.Československej armády 1918-1938, demonštrácia granátového sklzu a ukážka strelby z pušky VZ.24 zo strieľne objektu (doporučujeme zapchať uši). Rovnako ako minulý rok nebude chýbať vatra na zohriatie tak a a pribudli lavičky na posedenie a vychutnanie občerstvenia v sprievode dobovej hudby.

Vstupné je dobrovolné (dobrovolný príspevok) tešíme sa na Vašu návštevu Peter Konýček a kolektív Súkromného vojenského múzea bunkra B-S 6 VRBA   www.bs6.eu

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201