INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Dávaš – a dostávaš viac

Dávaš – a dostávaš viac

Dobrovoľnícka skupina Vŕba sa venuje sprevádzaniu onkologicky chorých pacientov v Onkologickom ústave sv. Alžbety a túto jeseň sa chystá začať aj v Národnom onkologickom ústave. Táto myšlienka vznikla ako možnosť doplniť medicínsku starostlivosť a poskytnúť chorým ľudskú prítomnosť a svoj čas. Jednoducho, nejako im spríjemniť pobyt v nemocnici. Dobrovoľníci sa venujú viacerým aktivitám spolu s pacientami. Jednak je to sprevádzanie hospitalizovaných pacientov, teda rozhovory, hranie spoločenských hier alebo jednoducho trávenie spoločného voľného času. Nie vždy má človek chuť na rozhovor, no často je najväčším darom práve prostá ľudská prítomnosť, hoci aj bez slov.

Niektorí dobrovoľníci realizujú pravidelné tvorivé dielne, kde spoločne s pacientmi vyrábajú rôzne kreatívne veci. Tieto kluby šikovných rúk, ako ich nazývame, sú veľmi obľúbené predovšetkým medzi pacientkami a oceňujú možnosť tráviť svoj čas kreatívne a tvorivo. Pre ambulantných pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenia, či terapiu dobrovoľníci ponúkajú zadarmo kávu či čaj a spríjemňujú tak chodby ambulancii. V rámci OÚSA funguje aj mobilná knižnica tiež spravovaná našimi dobrovoľníkmi. Jej princíp spočíva v tom, že dobrovoľníci ponúkajú pacientom na rôznych oddeleniach knihy na požičanie. Okrem pripravujú rôzne jednorazové akcie, kde hostia urobia koncert, prezentujú zážitky z cestovania a pod. Sú to jednorazoví dobrovoľníci, ktorí sa aj takto podieľajú na tom, aby atmosféra v nemocnici bola trochu iná.

Myšlienka dobrovoľníctva je založená na nezištnosti, no každý z dobrovoľníkov potvrdí, že dostávajú veľa. Hoci sa nejedná o zisk materiálny, zážitky, stretnutia, rozhovory či vlastná služba ich obohacujú na nezaplatenie.

Podmienky toho, aby sa niekto mohol stať dobrovoľníkom vo Vŕbe sú:

»minimálny vek: 18 rokov

» dostatok voľného času – max. 3 hodiny týždenne na pravidelnej báze

» záujemca/kyňa netrpí onkologickým a iným chronickým ochorením

» účasť na celodennom školení (24.10. 2015)

» záujemca/kyňa v minulosti netrpel onkologickým a iným chronickým ochorením (pri podávaní nápojov neplatí)

» záujemca/kyňa ani nikto z jeho blízkych príbuzných a známych netrpí žiadnym vážnym chronickým ochorením

» počas posledného roka nezomrel nikto z blízkych príbuzných a známych záujemcu/kyne

Kontakt www.dsvrba.sk

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky