INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Nepotrebný elektrospotrebič odovzdajte doma

Nepotrebný elektrospotrebič odovzdajte doma

Prvý mobilný zber starých, vyradených a pokazených spotrebičov z domácností bude v decembri aj v najväčšom sídlisku – v Petržalke. Stačí, ak sa obyvatelia nahlásia v úrade telefonicky alebo e-mailom najneskôr do 4. decembera 2013 do 12. hodiny a zmluvná spoločnosť odvezie ich „vyslúžilý“ spotrebič – chladničku, práčku, mikrovlnku, umývačku riadu, žehličku, kávovar, fritézu, gril a iné – zadarmo na ekologickú recykláciu.

Keď sa povie ENVIDOM

K smetným nádobám, zbernému dvoru a pravidelnému bezplatnému pristavovaniu veľkokapacitných kontajnerov pre nadrozmerný odpad z domácností pridala mestská časť aj možnosť bezplatne a pohodlne odovzdať starý elektrospotrebič a, najmä, dať ho ekologicky zlikvidovať profesionálnou firmou ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu.

ENVIDOM sa už vyše 8 rokov stará a financuje zber, prepravu a ekologické spracovanie starých spotrebičov, pričom spolupracuje s obcami, zbernými dvormi, maloobchodníkmi, distribútormi, zbernými spoločnosťami a spracovateľmi. „Výrobcovia majú zákonnú povinnosť zbierať elektrospotrebiče. Ľudia by ich mali doniesť do zberného dvora, kde si ich my vyzdvihneme a potom likvidujeme. Vieme však, že ľuďom sa nie vždy chce merať cestu do zberného dvora,“ hovorí Peter Valent zo spoločnosti ENVIDOM. „No a potom ich dávajú aj do bežného odpadu, čo životnému prostrediu rozhodne neprospieva. Preto je pre nás efektívnejšie, keď si nepotrebné elektrospotrebiče odvezieme rovno od nich. Veríme, že odovzdávanie elektrospotrebičov bude o pár rokov aspoň takou samozrejmosťou ako separovanie odpadu.“

Spoluprácu s týmto združením si zvolila mestská časť aj preto, že spotrebiče, ktoré sa im podarí opraviť, darujú tým, ktorí to najviac potrebujú – školám, denným centrám pre seniorov či ľuďom v núdzi. „Je to ďalší z krokov samosprávy ako zabezpečiť, aby staré spotrebiče nekončili pri kontajnerových stojiskách, prípadne na čiernych skládkach, ale boli odborne a efektívne recyklované. Jednoduchšia cesta ako sa zbaviť elektroodpadu neexistuje, a preto pevne verím, že ju Petržalčania maximálne využijú a dokážu tak, že im na životnom prostredí v Petržalke naozaj záleží,“ povedal k pripravovanej aktivite starosta Vladimír Bajan a dodal: „Ak sa táto aktivita stretne s pozitívnym ohlasom ľudí, určite ju podporíme aj v nasledujúcom roku.“

smetiari v akcii

Komu volať či mailovať

Obyvateľ Petržalky telefonicky alebo mailom nahlási na oddelenie životného prostredia príslušnému zamestnancovi meno, adresu, telefónny kontakt a druh spotrebiča, ktorého sa potrebuje zbaviť. Posledný možný termín nahlásenia odvozu je 4. december 2013 do 12. hodiny.

Kontaktné osoby:

• lokalita (Ovsište, Háje) – p. Helena Hajčíková, 02/ 68 286 796, helena.hajcikova@petrzalka.sk

• lokalita (Dvory, stará Petržalka) – Ing. Lenka Špodová, 02/ 68 288 851, lenka.spodova@petrzalka.sk

• lokalita (Lúky) – Bc. Ľubica Boršová, 02/ 68 288 852, lubica.borsova@petrzalka.sk

Odvozy starých elektrospotrebičov:

• 7. 12. 2013 (sobota) – lokalita Ovsište a Háje

• 14. 12. 2013 (sobota) – lokalita Dvory a stará Petržalka

• 21. 12. 2013 (sobota) – lokalita Lúky

Podmienky odvozu starých elektrospotrebičov:

Nevykladajte elektrospotrebiče na verejné priestranstvo, aby ste zamedzili zberu nepovolanými osobami. V deň odvozu prepravte spotrebič na prízemie do vstupnej časti bytového domu a vyčkajte na príchod pracovníka ENVIDOM-u, ktorý sa preukáže preukazom a spotrebič si osobne prevezme. Pracovníci nebudú pre elektrospotrebiče chodiť na poschodie či do bytov. Na telefónnom čísle 0911 250 012 si môžu obyvatelia overiť meno pracovníka ENVIDOM-u.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky