INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Najkrajšie ilustrácie i v našej knižnici

Najkrajšie ilustrácie i v našej knižnici

Slávnostnou vernisážou sme otvorili výstavu „Ilustrátori ocenení na Bienále ilustrácií Bratislava 2013“, ktorú Miestna knižnica Petržalka organizuje spoločne s Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA.

Už 24. ročníka BIB 2013 sa zúčastnili ilustrátori zo 49 krajín celého sveta a odborná porota vyberala víťazné práce spomedzi viac ako 2300 prác. Prehliadku tých najlepších tridsiatich diel ocenených hlavnou cenou Grand prix alebo Zlatým jablkom či Plaketou, Cenou detskej poroty, Cenou primátora mesta Bratislavy alebo ocenením pre vydavateľstvá si môžete do 27. novembra pozrieť v čitárni pobočky knižnice na Prokofievovej ulici.

Na vernisáži vystúpili deti zo ZUŠ Jána Albrechta, ktoré svojim programom umocnili atmosféru podujatia. Našimi milými hosťami boli Veronika Redechová z oddelenia školstva, kultúry a športu MÚ Petržalka, riaditeľka Miestnej knižnice Katarína Bergerová , riaditeľ Bibiany Peter Tvrdoň, vedúca sekretariátu BIB Viera Anoškinová a deti zo školského klubu ZŠ Prokofievova. Sprievodné slovo k prezentácii vystavených diel mala metodička knižnice Viera Némethová

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201