INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mestské časti chcú peniaze z turizmu

Mestské časti chcú peniaze z turizmu

Príjmy z dane z ubytovania, ktoré idú do pokladnice magistrátu chcú bratislavské mestské časti rozdeliť rovným dielom medzi mesto a mestské časti. Na rokovaní Regionálneho združenia bratislavských mestských častí s tým prišla starostka Starého Mesta Tatiana Rosová, pričom jej návrh získal jednoznačnú podporu starostov. Navrhovaná zmena má byť zakotvená v štatúte mesta, preto je potrebné, aby ju podporili aj poslanci mestského zastupiteľstva.

Vlani získalo mesto Bratislava z dane za ubytovanie 2,4 milióna eur. Pri delení výnosu 50:50 by mestské časti mali 1,2 milióna, takto však nemajú nič, len starosti a výdavky. Pohyb turistov v blízkosti ubytovacích zariadení si totiž vyžaduje zvýšené náklady na čistenie a údržbu komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré by čiastočne mohli byť hradené z výnosu dane z ubytovania.

„Nechceme mesto oberať o peniaze, ale je tu i ďalší problém kvalita výberu dane z ubytovania. Príjem z nej nikto neverifikuje,“ povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan. Výkonný podpredseda Zduženia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány potvrdil, že pri výbere dane z ubytovania je priestor na daňové úniky. 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201