INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Obhájili titul

Obhájili titul

Na dvoch miestach v Petržalke, na Dudovej a na Nobelovom námestí sa 1.októbra uskutočnilo regionálne kolo Detského Davis a Fed Cupu pre najmenšie deti do 8 rokov. Titul obhájilo družstvo chlapcov Tenis – Bedminton klub Dunajská Lužná v zložení Filip Roman, Jakub Labanc, Damián Merčiak, kapitáni: R. Roman, P. Valo, pred chlapcami z Petržalky TŠP – tenisová škola Petržalka v zložení Max Lorinčík, Andrej Adamovič, Filip Richter, Michal Lipovský, kapitán: N. Adamovič.

V kategórii dievčat I. miesto získalo družstvo TŠP – tenisová škola Petržalka v zložení Jana Pecníková, Ščibravá Diana, Gálik Kayla Leah, kapitán: G. Hasajová

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201