INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Trému zažehnal úspech

Trému zažehnal úspech

V septembri sa v Kremnici konal X. ročník celoslovenskej súťaže v prednese poézie, prózy a v speve pod názvom Kremnická barlička, ktorú organizoval Slovenský zväz telesne postihnutých – republikové centrum. Za Okresné centrum Slovenského zväzu telesne postihnutých sa z Petržalky po druhý raz zúčastnili Zdena Kmeťová a Henrich Slaušek. Naším spoločným rozhodnutím bolo, že budeme reprezentovať všetko, teda prednes poézie, prózy, sólo spev ba aj vo dvojici. Či nebola tréma? Veru bola, nabrali sme si na seba dosť!

Zdena Kmeťová a Henrich Slaušek
Zdena Kmeťová a Henrich Slaušek

Celá súťaž, ktorú sme naozaj veľmi trpezlivo a so záujmom sledovali, zanechala v nás opäť veľa dobrého. Bolo čo obdivovať – nové tvorby poézie a prózy, ba aj súťažiacich v prekrásnych slovenských krojoch… Po skončení súťaže zasadla odborná porota, aby zhodnotila výkony účinkujúcich. V súťaži spev v rusínskom jazyku ocenili Zdenku Kmeťovú diplomom, vecným darom a pamätnou mincou mesta Kremnica. V kategórii poézia dostala diplom za 1. miesto. V kategórii poézia – vlastná tvorba získal Henrich Slaušek 1. miesto.

 

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky