INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka hľadá predajcov na Vianočné trhy

Petržalka hľadá predajcov na Vianočné trhy

V  Petržalke sa už pripravujú  Vianočné trhy. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na prenájom stánkov pre predaj občerstvenia a vianočného tovaru počas Vianočných trhov.

Záujemcovia o predaj na Vianočných trhoch v Petržalke musia svoje súťažné návrhy na prenájom stánku doručiť v písomnej podobe Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb na Čapajevovej do 14. novembra do 12:00. Stánky na predaj občerstvenia budú mať šesť metrov štvorcových, minimálna výška nájomného za stánok s občerstvením bude 40 eur na deň. Pri stánku s vianočným tovarom, ako napríklad darčeky, vianočné pečivo či výrobky z medu, stanovili minimálnu cenu nájomného za stánok na 20 eur za deň. Miestny podnik verejnoprospešných služieb bude pri vyhodnocovaní predložených ponúk hodnotiť kritérium najvyššej ceny za nájom stánku na deň, ale aj rôznorodosť ponúkaných vianočných jedál a nápojov charakteristických pre vianočné obdobie. Presné súťažné podklady zverejnila mestská časť na stránke www.petrzalka.sk. Príležitostný trh na Námestí Republiky bude od 5. decembra do 21. decembra.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201