INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Petržalka hľadá predajcov na Vianočné trhy

Petržalka hľadá predajcov na Vianočné trhy

V  Petržalke sa už pripravujú  Vianočné trhy. Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka vyhlásil obchodnú verejnú súťaž na prenájom stánkov pre predaj občerstvenia a vianočného tovaru počas Vianočných trhov.

Záujemcovia o predaj na Vianočných trhoch v Petržalke musia svoje súťažné návrhy na prenájom stánku doručiť v písomnej podobe Miestnemu podniku verejnoprospešných služieb na Čapajevovej do 14. novembra do 12:00. Stánky na predaj občerstvenia budú mať šesť metrov štvorcových, minimálna výška nájomného za stánok s občerstvením bude 40 eur na deň. Pri stánku s vianočným tovarom, ako napríklad darčeky, vianočné pečivo či výrobky z medu, stanovili minimálnu cenu nájomného za stánok na 20 eur za deň. Miestny podnik verejnoprospešných služieb bude pri vyhodnocovaní predložených ponúk hodnotiť kritérium najvyššej ceny za nájom stánku na deň, ale aj rôznorodosť ponúkaných vianočných jedál a nápojov charakteristických pre vianočné obdobie. Presné súťažné podklady zverejnila mestská časť na stránke www.petrzalka.sk. Príležitostný trh na Námestí Republiky bude od 5. decembra do 21. decembra.

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky