INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Ocenenie pre Lepší svet

Nezisková organizácia Lepší svet na čele s jej riaditeľom Dušanom Mikulcom sa v júni operatívne postarala o zabezpečenie základných i špeciálnych potrieb pre dvanásť ľudí s duševnou poruchou po tom, čo bolo zrušené zariadenie Pokojný domov a klientom hrozilo, že sa zo dňa na deň ocitnú na ulici. Bez pomoci Lepšieho sveta by ostali napospas vlastným možnostiam, ktoré sú kvôli ich duševnému ochoreniu minimálne. „Nechcel som byť ten ďalší ľahostajný, ktorý by čakal, že pomôže niekto iný. Pretože práve takto nepomôže nikto a ľahostajnosť voči tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami, robí zlú, tvrdú a necitlivú celú spoločnosť. Myslím si, že ak je potreba pomoci naozaj akútna, treba konať a pomôcť,“ vysvetľuje svoje rozhodnutie Dušan Mikulec, riaditeľ Lepšieho sveta. Za záchranu týchto ľudí s duševnou poruchou získala nezisková organizácia Lepší svet na čele s jej riaditeľom Dušanom Mikulcom prestížne ocenenie Sociálny čin roka 2014. Odovzdal ho minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.
V októbri práve pre týchto 12 Lepší svet otvoril podporované bývanie, vďaka ktorému budú môcť, napriek ich znevýhodneniu, žiť plnohodnotný život.

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201