INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Prednášky o Alzheimerovej chorobe

Prednášky o Alzheimerovej chorobe

Slovenská Alzheimerová spoločnosť vás srdečne pozýva na prednáškové dopoludnie pre príbuzných a rodinných opatrovateľov pacientov s Alzheimerovou chorobou. PaedDr. Mária Čunderlíková a Ing. Eva Pauerová, PhD. budú prednášať na tému Ako zvládnuť starostlivosť v domácom prostredí? Ste vítaní  v sobotu 19. októbra 2013 od 8:30 do 12:00 hodine v budove Centra MEMORY na Mlynarovičovej 21.

 

Program dopoludnia:

08:30 – 09:00 hod Registrácia

09:00 – 10:20 hod Najčastejšie prejavy demencie, s ktorými sa môžeme stretnúť pri opatrovaní (M. Čunderlíková, Centrum MEMORY)

10:40 – 12:00 hod Inkontinencia a správne používanie pomôcok pre inkontinenciu (E. Pauerová, Hartmann – Rico)

Dopravné spojenie: Autobusy č. 84 a 99 (zastávka Mlynarovičova) alebo č. 68, 88, 96 (zastávka Lachova)

Podujatie je bezplatné a uskutočňuje sa za podpory Nadácie MEMORY a Rady slovenských vedeckých spoločností SAV. Viac informácií na telefónnych číslach 02/ 62 41 08 85,  02/ 62 41 41 43 alebo na  spolocnost@alzheimer.skwww.alzheimer.sk. Svoju účasť nahláste do 17. 10.2013 na vyššie uvedené kontakty.

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: +421 905 273 414, +421 905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201