INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

Nepekný podchod? Zmeňme to!

Nepekný podchod? Zmeňme to!

Nielen cyklisti, či korčuliari z Petržalky poznajú nevábny vzhľad podchodu pod Dolnozemskou cestou. Ak máte chuť podieľať sa na jeho skrášlení, pridajte sa k dobrovoľníkom v nedeľu 6. októbra o 14:00.

Zelená hliadka je stále početnejšia partia ľudí s nekompromisným postojom k množstvu odpadkov v hlavnom meste. Z ich aktivít spomeňme napríklad čistenie lužných lesov, okolia Chorvátskeho ramena, či bratislavských sídlisk.

Po dobrej skúsenosti s maľovaním debnenia Filiálky, sa rozhodli postúpiť o „level vyššie“ a upriamili pozornosť na podchod pod Dolnozemskou cestou, ktorý ústi na hrádzu. V spolupráci s občianskym združením Legálne graffiti zóny chcú tento priestor zmeniť. V nedeľu sa budú jeho steny natierať podkladovou farbou a zbierať smeti v okolitej zeleni. Vítaní sú všetci, ktorí by radi priadli ruku k spoločnému dielu. Stačí si priniesť oblečenie hodné „zamazania“ a hlavne správnu dobrovoľnícku náladu, ostatné zabezpečia organizátori.

Bližšie informácie na Facebook stránke Zelenej hliadky.

Kontakt: Matúš Čupka, 0908 459 118

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201