INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Mesto schválilo nové vedenia svojich podnikov

Mesto schválilo nové vedenia svojich podnikov

Bratislavskí mestskí poslanci schválili minulý týždeň nový manažment Dopravného podniku Bratislava (DPB), Odvozu a likvidácie odpadu (OLO), Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) a firmy Metro Bratislava. Aj napriek viacerým škandálom po takmer štvorhodinovej diskusii na rokovaní mestského zastupiteľstva predsa len do predstavenstiev podnikov poslali víťazov výberových konaní na generálnych riaditeľov, ktorých na schválenie odporučila výberová komisia zložená z mestských poslancov a zástupcov primátora. Do DPB pôjde Milan Urban, do OLO Branislav Cimerman, do BVS Zsolt Lukáč a do Metro Bratislava poslanci vybrali Vladimíra Micháleka. Do funkcie predsedov predstavenstiev ich ešte musí vymenovať valné zhromaždenie alebo predstavenstvo, záleží od stanov spoločnosti. Za svoje rozhodnutie si mestskí poslanci vyslúžili od prítomných občanov piskot.

Mesto Bratislava zároveň vymenilo riaditeľov niektorých svojich príspevkových organizácií. Nových riaditeľov bude mať pohrebníctvo Marianum, Mestské lesy, Bratislavská organizácia cestovného ruchu či organizácia spravujúca športoviská v hlavnom meste – STaRZ. Nových riaditeľov rozpočtových organizácií mesta schválili bratislavskí mestskí poslanci v jednom balíku s členmi predstavenstiev a dozorných rád mestských podnikov.

 

 

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 414, 0905 273 416
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201