INZERCIA  +421 905 273 416, +421 905 273 414

MOBILIZÁCIA pri Bunkri B-S 4 Lány v Bratislave

MOBILIZÁCIA pri Bunkri B-S 4 Lány v Bratislave

Tento ročník podujatia MOBILIZÁCIA sa bude niesť v duchu dvoch veľkých vojen, ktorých sa zúčastnili aj naše dva bratské národy Česi a Slováci. Pripomenieme si tak udalosti, ktoré dali priestor vzniku nášho prvého vlastného a slobodného štátu Československa a zároveň udalosti, ktoré presne o 20 rokov neskôr viedli k jeho rozbitiu. Vrátime sa spolu do kritických okamihov našich dejín, ktorými si museli prejsť naši starí rodičia a kedy sa na našich hraniciach odohrávali boje s ozbrojenými separatistami.

Budete si môcť užiť ukážky historických udalostí a bojov, živú dobovú hudbu, uniformovaných príslušníkov historických ozbrojených zložiek, rôznu vojenskú techniku, dobové vojenské tábory, zákopový systém s drevozemným bunkrom, sprístupnený bude aj objekt ťažkého opevnenia B-S 4 a mnoho ďalšieho!

Kedy: 20. septembra

Kde: Bratislava – Petržalka, Viedenská cesta (smer hraničný prechod BERG)

MOBILIZACIA B-S 4

Redakcia: Kutlíková 17, 852 50 Bratislava, 02/ 638 352 95, e-mail: petrzalskenoviny@gmail.com
Šéfredaktorka: Gabriela Belanová, Príjem inzercie: 0905 273 416, 0905 273 414
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 00603201