INZERCIA +421 905 273 414, +421 905 273 416

Výročie mobilizácie

Výročie mobilizácie

V sobotu 21.Septembra uplynie takmer 75 rokov od vyhlásenia všeobecnej mobilizácie v Československu.

Všeobecná mobilizácia bola odpoveďou mladej Československej republiky na zvyšujúci sa politický ako aj vojenský tlak nacistickej ríše v tridsiatych rokoch. Paradoxne je málo známa aj napriek faktu, že tento okamih predchádzal najväčšej vojne v svetových dejinách.

Historická udalosť sa stala symbolom hrdinstva malého, ale vyspelého štátu Čechov a Slovákov, keď počas prvých 24 hodín po jej vyhlásení, boli u väčšiny vojenských útvarov pripravené tri štvrtiny povolaných záložníkov, pričom celkovo bolo do zbrane povolaných 1 250 000 mužov!

Občianske združenie Múzeum Petržalského opevnenia v spolupráci s partnermi pre vás v tento dátum pripraví malé historické ukážky, súťaže, prehliadky múzea v bunkri, tábory KVH (klubov vojenskej histórie, pozn.red.), prehliadku historických vozidiel, hudobnú produkciu, občerstvenie a mnoho iného.

A5_Mohli sme sa branit_pozvanka

Začiatok je o 10:00 pri bunkri B-S 4 Lány (vid mapa).

A5 _ Mohli sme sa brániť MAPA

Tešíme sa na vašu návštevu!

Vydavateľ: NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava
Redakcia: Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, email: petrzalskenoviny@gmail.com, tel.: 02/62801182
Šéfredaktorka: Ingrid Jarunková
Inzercia: 0905/273 414, 0905/273 416

Používanie Cookies a podmienky pre spracovanie osobných údajov: kliknite SEM.
Všeobecné obchodné podmienky